Avdor CIS upravljanje kvalitetom i snimanje poziva

Crystal Quality je inovativni sistem za snimanje poziva i snimanje ekrana sa paketom za upravljanje kvalitetom.

Snimanje poziva & ekrana

_____________

Unificirano, web-bazirano multimedijsko rešenje za snimanje poziva i ekrana u TDM i u VoIP okruženjima. Prilagođeno za call centre, opštine i uprave, komunalne službe i finansijske institucije.

Snimanje mobilnih poziva

_____________

Rešenje za snimanje poziva na mobilnom telefonu omogućava organizaciji da prati, beleži i čuva sve poslovne razgovore, bez snimanja privatnih poziva.

Analitika glasa

_____________

Rešenje za prediktivnu analitiku govora za tržište privatnog sektora, zdravstva i tržište ljudskih resursa.

Paket za upravljanja kvalitetom

_____________

Napredno rešenje za monitoring kvaliteta usluga call centara, razvijeno in-house od strane CIS tima. Rangiranje agenata po kvalitetu usluga, svi izveštaji lako dostupni sa jednog mesta.

100% Integration With:

Crystal Quality je unifikovano, web-based multimedijsko rešenje za snimanje u TDM, analognom i VoIP okruženju. Identifikuje propuste u usluzi i poboljšava korisničko iskustvo kroz evidenciju, evaluaciju i analizu interakcija sa korisnikom.

Avdor CIS sistem za snimanje za telefonske centrale proizvođača Cisco, Avaya, Mitel, Huawei, Genesys, Speakerbus, 3CX, AudioCodes i drugih.

Snimanje ekrana, praćenje mobilnih poziva sa SMS-ovima, nadgledanje i verfikacija u realnom vremenu.

Upravljajte i čuvajte snimke uz jednostavnu reprodukciju kompletnih zapisa ili njihovih delova. Prilagođeno sistemu sa otvorenom arhitekturom.

Mifidii FSA USSEC CIS call recording

Regulativa snimanja mobilnih poziva: Ћелијски закони широм света

 • Evropa: MiFID II EU Regulativa zahteva snimanje mobilnih poziva u finansijskoj industriji.
 • Velika Britanija: Agencija za finansijske usluge (FSA) kao vodeća finansijska regulativna agencija zahteva snimanje svih poziva, uključujući i mobilne.
 • SAD: Dodd-Frank Wall Street reforma, direktno se odnosi na kontakt centre i berzanska okruženja.

Prediktivna analitika govora: Inovativna analiza glasovnih poziva u realnom vremenu

CQ platforma proizvodi maksimalni RT audio kvalitet, koji može biti prepoznat u

zvuku semplovanog telefonskog poziva, ako telefonija podržava, može biti stereo,

agent sa jedne strane, klijent sa druge strane. Pomaže u identifikaciji i predikciji kupaca visokog rizika.

Predictive Speech Analytics CIS Call Recording Enterprise
Individuazione parole chiave: Crystal Quality® Transcription

Pretraga reči: Crystal Quality® transkripcije 

Servis identifikacija ključnih reči (KWS) prepoznaje

pojavljivanje ključnih reči ili fraza u audio snimcima.

Monitoring ekrana agenta: Crystal Quality® Screen Cap 

Monitoring u realnom vremenu pruža mogućnost praćenja aktivnosti na ekranu agenta. Za različite poslovne potrebe, poput procene kvaliteta usluge, coaching i sl.
Mogućnost istovremenog snimanja poziva i ekrana je postao standard dobro optimizovanih kontakt centara, za kompanije i za klijente.
Snimci ekrana i glasa su sinhronizovani, a svaki može biti reprodukovan i pojedinačno.

Screen-recording-cis-monitor-call-recording

Record, Store, Search, Analyze, Archive, Customer Communication

 • Online and / or Offline Video and/or call monitoring for enterprises, business & work-at-home.
 • MiFID II & PCI-DSS compliant recording.
 • Voice Analytics: Listening to voice interactions in order to reveal people’s core characteristics and leveraging the power of voice.
 • Call, Screen, Mobile, and SMS IM Recording: CQ system: Stop, record, share and all according to pre-authorized permissions and licenses.
 • PBX, SIPREC & SIPTRUNKCQ: Record any type of PBX, specially adjusted to SIPREC and SIPTRUNK.
 • Agent Personal Panel: Smart tool to stop recordings, listen, add relevant information to the conversation at any stage and more.
 • Personalized Program: Partial recording, full and automatic, or on demand. Serbia Kontakt centar.

  Contact Us NOW:

  Subject

  First Name

  Company Name

  Country

  Email

  Tel


  Avdor CIS Global Network

  Italy | USA | Canada | France | Czech Republic | India | Thailand | Serbia, Macedonia & Montenegro | Turkey | Singapore | UAE | Romania | Brazil | Peru | Mexico | Spain | Hungary | Bosnia & Herzegovina | Israel